Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

Řada na míru vysoce výkonných polymerních řešení pro kritické servisní aplikace.

Tyto produkty usnadňují dlouhodobé řešení pro kritické aplikace, jako je například prevence biologického znečištění, odolnost proti katodickému rozrušování, grafitovými vločkami plněné kompozity s vysokou vodivostí a chemickou odolností, odolnost proti vysokým koncentracím kyseliny sírové a jiných kyselin.

Armagel

Abrazi odolný vinyl esterový co-polymer obsahující skleněné vločky a silicon karbid.

Biofoul

Nenasycená esterová pryskyřice,plněná částicemi mědi a pigmenty.

Corrocoat EA

Bezrozpouštědlový, dvou nebo třísložkový silnovrstvý epoxid plněný skleněnými vločkami s dobrou odolností vůči erozi a nárazům.

Corrocoat EB

Bezrozpouštědlový, dvou nebo třísložkový středněvrstvý epoxid plněný skleněnými vločkami. Má výbornou odolnost proti erozi a dobrou odolnost proti kavitaci, při použití ve více vrstvách v tloušťkách nad 1,5 mm.

Řada Corrofill a Renderpol

Používá se v aplikacích ve funkci od univerzálního plniče až po vyplnění závažných prohlubní u oceli, které vyžadují vysoce účinné a chemicky odolné nátěrové systémy.

Údajový list CORROFILL VE Údajový list CORROFILL E

 

Di-Shield

Dvousložkový polyesterový kopolymer plněný skleněnými vločkami a dalšími speciálními plnivy. Působí jako dielektrické stínění pro oblasti sousedící s anodami, při použití katodové ochrany.

EP1

Vysokosušinový, dvousložkový aminem vytvrzovaný epoxid plněný částicemi nerezové oceli, skleněnými vločkami a karbidem křemíku.

Epoxy Laminating Resin

Nízkoviskózní konstrukční epoxidová pryskyřice.Může se také použít pro sklolaminátové (GRP) konstrukce.

Flarestack Nanopaint

Jednosložková silikonová nátěrová hmota plně hliníkem. Ideální pro vysoké teploty podkladů v prostředí mimo ponor.

Flexires

Vysoce flexibilní dvousložková, skleněnými vločkami plněná, polyesterová pryskyřice s dobrou průtažností.

Graphite S

Elektricky vodivý akryl-esterový systém plněný grafitem.Byl vyvinut pro použití v prostředích agresivních vůči sklu,včetně kyseliny fluorovodíkové.
Zip E Dvousložková epoxidová nátěrová hmota plněná skleněnými vločkami,vyvinutá pro jednovrstvé aplikace.Ideální na ocelové konstrukce, piloty, paluby, venkovní plochy nádob a nádrží v námořním prostředí.

Zip E

Epoxidový nátěr plněný skleněnými vločkami, určený pro nanášení v jedné vrstvě

Stáhnout údajový list