Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

VYSOCE ÚČINNÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Materiály řady Polyglass byly původně vyvinuty jako ochranné nátěry určené pro aplikaci stříkáním, které nabízí všechny výhody týkající se účinnosti nátěrového systému plněného skleněnými vločkami spolu se snazší a rychlejší aplikací.

Během několika let se řada výrobků Polyglass rozrostla a zahrnuje různá složení hmot vyvinutých pro splnění specifických aplikačních požadavků.

Dnes se tyto výrobky používají v celém průmyslovém světě na ochranu rozmanitých komponentů, jako jsou procesní nádoby, potrubí, konstrukční ocel nebo nádrže na teplou vodu v nemocnicích. Polyglass je osvědčená, vysoce účinná hmota určená do extrémně korozních prostředí.

Speciální složení zaručuje snadnost aplikace a krátké doby vytvrzení. Polyglass nabízí pozoruhodně nízkou rychlost prostupování v kombinaci s výbornou odolností vůči abrazi a katodickému rozrušování. Neodmyslitelná trvanlivost a odolnost proti podemílání této vysoce účinné nátěrové hmoty umožňuje, aby zůstala neporušena, i když je poškozena až na kovový podklad, i s nepatrným podkorodováním nátěru.

POLYGLASS: MOŽNOST PRO UNIVERZÁLNÍ APLIKACE

Polyglass nevyžaduje žádný základní nátěr, ačkoli se základní nátěr může provést tam, kde to logistika požaduje. Snadno se nanáší, rychle vytvrzuje a může se použít i jako jednovrstvý nátěr.

Poskytuje extrémně houževnatý nátěr s dlouhou životností a značnou antikorozní a chemickou odolností.

Krátké doby vytvrzení znamenají, že nátěrové hmoty Polyglass jsou pochozí již po třech hodinách od jejího nanesení.

Polyglass lze aplikovat na širokou paletu podkladů, včetně oceli a betonu, a používá se na ochranu zařízení v ropném a petrochemickém průmyslu, elektrárenském, námořním průmyslu, při úpravě vody / kanalizačních splašků a ve zpracovatelském průmyslu.

Materiály Polyglass se mohou nanášet standardními bezvzduchovými soupravami pro nástřik, víceúčelovými stříkacími systémy a pro malé plochy i tradičními stříkacími pistolemi a tlakovými nádobami. Materiály Polyglass vytvrzují při nízkých teplotách a mohou se používat při okolních teplotách až do 40 °C. Možnost jednovrstvých aplikací, krátké vytvrzovací doby a snadné nanášení mohou významně snížit prostoje a celkové náklady spojené s životností, a to až o 60 % ve srovnání s běžnými barvami a nátěrovými systémy.

Při výrobě hmoty Polyglass je použito speciálních, vysoce korozi odolných skleněných mikrovloček z ECR (Extra Corrosion Resistant) skla.
Vločky z ECR skla propůjčují hmotě Polyglass lepší vlastnosti než standardní skleněné vločky a ve spojení s vysoce modifikovanými systémy na bázi pryskyřic vytvářejí nátěrovou hmotu s velmi nízkým stupněm prostupu (vodních par), mechanicky pevnou, houževnatou a odolnou proti oděru, s vynikající dlouhodobou životností.

Corrothane XT

Třísložkový za studena vytvrzovaný vinyl-ester-uretanový polymer plněný skleněnými vločkami. Byl vyvinut pro nátěry oceli a betonu určeného k ponoru nebo i mimo ponor, u kterých se vyžaduje odolnost vůči vysokým teplotám a chemickým látkám.

Stáhnout údajový list

 

Corrothane XT HA

Třísložkový za studena vytvrzovaný vinyl-ester-uretanový polymer, plněný skleněnými vločkami určený pro ruční aplikaci.

Stáhnout údajový list

 

Ecoflake

Polyester-akrylna bázi Bifenylu ‚A‘,plněný skleněnými vločkami.
Neobsahující styrén.Ideální pro vodní prostředí, například námořní a středně těžké chemické provozy.

Polyglass 100

Isoftalový polyester-akrylový kopolymer plněný skleněnými vločkami.Vyvinutý pro námořní aplikace, těžbu ropy, chemické a náročná atmosférická prostředí.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass HA/HA VE

Polyester nebo vinyl ester plněný skleněnými vločkami, určený pro ruční aplikace. Pro malé plochy určené k aplikaci, na kterých je nástřik nepraktický, a pro pásové nátěry v systémech Polyglass.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass Pipe Grade

Polyester plněný skleněnými vločkami určený pro aplikaci vnitřního potrubí.

Polyglass PPA

Akryl-polyester plněný skleněnými vločkami, na vzduchu schnoucí, s katalyzátorem na bázi organického peroxidu (tolerantní vůči povrchové vlhkosti).Používá se jako základní nátěr před aplikací Polyglass VE nebo jiných materiálů společnosti Corrocoat.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass PPV

Akryl-vinyl-ester plněný skleněnými vločkami, na vzduchu schnoucí, s katalyzátorem na bázi organického peroxidu. Používá se jako základní nátěr před aplikací Polyglass VE.

Polyglass Standard

Polyester-akrylový kopolymer plněný skleněnými vločkami. Ideální pro vodní prostředí, například námořní a středně náročné chemické provozy.

Polyglass VE

Vinyl-ester-akrylový kopolymer plněný skleněnými vločkami. Ideální pro prostředí s uhlovodíky, agresivní chemická prostředí a prostředí s demineralizovanou vodou. Také pro chemicky odolné nátěry podlah a betonu.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass VE Veilcoat

Voskem inhibovaný vinyl-ester-akrylový vrchní nátěr.Používá se jako tenkovrstvý voskový nátěr na materiály Polyglass pro zlepšení povrchové inhibice.

Polyglass VEF

Vinyl-ester-akrylový kopolymer plněný skleněnými vločkami a tixotropními vlákny. Pouze pro aplikaci stříkáním.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass VEF WR

Abrazi odolný vinyl-esterový kopolymer plněný skleněnými vločkami.

Stáhnout údajový list

 

Polyglass WCP

Polyester plněný skleněnými vločkami s katalyzátorem na bázi organického peroxidu.Používá se jako základní nátěr na betonové povrchy, které jsou vlhké, nebo pokud se úroveň vlhkosti blíží k bodu nasycení

Zipcoat

Rychle vytvrzující polyester-akrylová nátěrová hmota plněná skleněnými vločkami, vyvinutá pro jednovrstvé aplikace.

Stáhnout údajový list