Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

Ať už je to povrchová nebo podpovrchová těžba, problémy s korozí vznikají v různých formách. CORROCOAT neustále spolupracuje po celém světě s těžebními společnostmi.Aktuální projekty v Jižní Africe, Austrálii a Asii ukázaly, že ochranná řešení, která nabízíme, jsou velmi konkurenční při zvažování nákladů s ohledem na celkovou životnost.


Příklady využití:

  • Nádrže
  • Komíny
  • Potrubí
  • Ventily
  • Čerpadla
  • Ochranu betonu a různých dalších ploch