Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

Produkty CORROCOAT řeší mnoho společných problémů v oblasti vodního hospodářství, včetně eroze, koroze čerpadel, mechanického poškození zařízení, atd..
CORROCOAT také vyvinul systém Fluiglide, který pomáhá zlepšovat efektivitu čerpadel a snižuje náklady na energii.


Příklady využití:

  • Čerpadla
  • Nádrže odpadních vod
  • Ventily
  • Potrubí
  • Lávky potrubních mostů
  • Nádrže na kal
  • Odvodňovací vpusti
  • Betonové nádrže