Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

  • Pokročilý antikorozní servis založený na využití řady špičkových technologií nátěrů a kompozitů
  • Bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti vývoje a aplikace
  • Rychlá, vhodně zvolená a úsporná řešení problémů souvisejících s korozí
  • Rozsáhlý a specifický sortiment nátěrových systémů a aplikačních postupů
  • Vytvoření aplikačních postupů dle konkrétních poptávek
  • Nízké hladiny těkavých organických sloučenin (VOC) pro snížení znečištění ovzduší