Stříkací technika, tryskací boxy a lakovny

Koroze ubírá nejen materiál z provozních zařízení, ale také ze zisků. Ochrana proti korozi je životně důležitou otázkou při prodlužování životnosti výrobního podniku nebo zařízení a při snižování celkových provozních nákladů.

Společnost Corrocoat úspěšně bojuje s korozí už více než 30 let a používá inovační strojní inženýrství kombinované s antikorozní technologií, aby zajistila dlouhodobou ochranu jak pro nová, tak i poškozená zařízení.

Společnost využívá speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s technickými postupy s cílem individuálně řešit problémy s korozí.

  • Rekonstrukce poškozených zařízení (často prohlášených za šrot)
  • Posuzování nových komponentů a konstrukcí ve stadiu návrhu z hlediska možné koroze
  • Předávání návrhů na míru jako prevenci proti poškození korozí
  • Návrhy konstrukčních úprav s cílem minimalizovat problémy souvisejícími s účinky koroze

Výzkum a vývoj hrají důležitou roli v každodenních činnostech společnosti Corrocoat, jež jsou spojeny se zaváděním nových postupů a materiálů poskytujících společnosti flexibilitu v přístupu k boji s komplexními a velmi různorodými problémy s korozí, kterým čelí většina průmyslových odvětví.

Řešení společnosti Corrocoat nabízejí ekologicky šetrné možnosti schopné významně prodloužit životnost hlavních strojírenských komponentů a významně přispět k zachování výrobních zdrojů. Vysokosušinové nátěry – v mnoha případech přibližující se 100 % – mají extrémně nízký obsah těkavých organických látek (VOC), a proto mají velmi malý dopad na životní prostředí.

Díky zaměření na kvalitu jsou postupy renovací a ochran společnosti Corrocoat osvědčenou a nákladově efektivní zbraní, která umožňuje vítězit v boji s korozí.

Společnost Corrocoat poskytuje své služby prostřednictvím více než 30 poboček v pěti světadílech.