CORROCOAT antikorozní technologie chrání pomocí inovativních řešení průmyslová zařízení po celém světě

ENERGETICKÝ PRŮMYSL

Za uplynulých 45 let produkty Corrocoat vyřešili mnoho naléhavých případů v oblasti enegrgetického průmyslu a stali se světovým standardem v rychlých, efektivních opravách a údržbě technologických zařízení.

Chladící zařízení | Absorbéry odsíření | Kouřovody | Neutralizační jímky | Tepelné výměníky | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Procesní nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Rozražeče | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | Záchytné jímky | a mnohem více...

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

Materiály Corrocoat nabízí vynikající chemickou, teplotní a abrazivní odolnost, což je předurčuje k údržbě v petrochemických a chemických provozech.

Procesní nádrže | Skladovací nádrže | Podzemní palivové nádrže | Krakovací věže | Galvanické máčecí nádrže | Tepelné výměníky | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Rozdělovače | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ochrana betonových povrchů | Záchytné jímky | Přepravní cisterny | a mnohem více...

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Produkty Corrocoat pomohli vyřešit mnoho problémů ve všech oblastech těžebního průmyslu. Sortiment produktů umožňuje opravy porouchaného zařízení a rychlé uvedení zpět do provozu.

Násypky | Žlaby | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Tepelné výměníky | Rozdělovače | Filtry | Zahušťovače | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Produkty Corrocoat nabízí řešení problémů v oblasti vodního hospodářství např. snížená výkonnost v důsledku eroze a koroze v čerpadlech, působení chemikálií v systémech obsahující kapaliny.

Nádrže na úpravu vody | Kalové nádrže | Míchací nádrže | Betonové usazovací nádrže | Skladovací nádrže chemikálií | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Ventily | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Potrubní a pochozí mosty | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

BIOPLYNOVÉ STANICE

Produkty Corrocoat nabízí trvale funkční řešení pro sektor bioplynových stanic při ochraně betonových povrchů procesních a skladovacích nádrží a dalšího provozního zařízení.

Betonové nádrže fermentoru | Betonové nádrže dofermentoru | Betonové skladovací nádrže biomasy | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Ventily | Potrubní cesty | Potrubní armatury | a mnohem více...

NÁMOŘNÍ PRŮMYSL

Sortiment produktů Corrocoat umožňuje opravy porouchaného zařízení a rychlé uvedení zpět do provozu. Proč nemít opravnou sadu Corrocoat přímo na palubě vaší lodi?

Balastní nádrže | Přepravní nádrže | Vodní boxy | Stabilizační ramena | Paluby | Lodní hřídele | Lodní šrouby | Klimatizační systémy | Výparníky | Síta | Kalorifikátory | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Ventily | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Rozdělovače | Filtry | Flotační bóje | Ponořené konstrukce | a mnohem více...

PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL

Produkty Corrocoat pomáhají v oblasti papírenského průmyslu. Sortiment produktů Corrocoat umožňuje rychlou opravu a uvedení technologií zpět do provozu.

Filtrační jednotky | Mlýny | Sací skříně | Válcové lisy | Procesní nádrže | Skladovací nádrže buničiny | Žlaby | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Odlučovače | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

CORROGLASS
POLYGLASS
CORROCOAT
FLUIGLIDE
PLASMET

Středisko Most

Topolová 1456, 434 01 Most

Telefon:
+420 602 452 807

[javascript protected email address]
www.corrocoat.cz

Středisko Brno

Bohunická 238/67, 619 00 Brno

Telefon:
+420 606 669 908

[javascript protected email address]
www.corrocoat.cz

Středisko Ostrava

Frýdecká 687, 719 00 Ostrava-Kunčice

Telefon:
+420 602 789 403

[javascript protected email address]
www.corrocoat.cz

web & design Lukáš Staněk | všechna práva vyhrazena | GDPR | Corrocoat 2020